เหตุการณ์สำคัญ

เข้าถือหุ้น

บ.กิจการร่วมค้า

เอทูตีรวัฒน์ 100%

เรื่องราวของเรา

ในปี 2564 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นบริษัทกิจการร่วมค้า เอทูตีรวัฒน์ 100%

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่องราวของเรา

2563 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท

สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ

เรื่องราวของเรา

เพื่อให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ("เอพีซีเอส") เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างโครงการพลังงาน ทางเลือก และระบบสาธารณูปโภค

ลงทุนในกิจการของ

บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
 

เรื่องราวของเรา

 ต้นปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในกิจการของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ ด้านจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำดิบ และเครื่องบริโภคอื่น ๆ

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เพื่อเปลี่ยนมาดำเนิน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคโดยให้บริการทาง ด้านวิศวกรรมในด้านการออกแบบก่อร้าง ที่ปรึกษา เดินระบบและบำรุงรักษาครบวงจร

บริษัทก่อตั้งขึ้น

เรื่องราวของเรา

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ("เอทู")
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์