การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ
27.10.64
3,039 ครั้ง

     เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ จึงได้จัดทำนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ และประกาศใช้ ตามเอกสารแนบ

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์