ข้อมูลผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
20.10.64
7038 ครั้ง
 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2564 ดังนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ลำดับ
1.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท ADVANCE WEB STUDIO CO.,LTD.
จำนวนหุ้น
146,000,000
ร้อยละ
22.12
ลำดับ
2.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
MR. APICHART KAROONKORNSAKUL
จำนวนหุ้น
91,668,398
ร้อยละ
13.89
ลำดับ
3.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาง ดาราณี อัตตะนันทน์
จำนวนหุ้น
35,186,431
ร้อยละ
5.33
ลำดับ
4.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
BANK OF SINGAPORE LIMITED
จำนวนหุ้น
32,000,000
ร้อยละ
4.85
ลำดับ
5.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ
จำนวนหุ้น
19,820,000
ร้อยละ
3
ลำดับ
6.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย ชาญชัย กุลถาวรากร
จำนวนหุ้น
18,930,000
ร้อยละ
2.87
ลำดับ
7.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร
จำนวนหุ้น
18,000,000
ร้อยละ
2.73
ลำดับ
8.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
น.ส. จรรยาภรณ์ วัลยะเสวี
จำนวนหุ้น
13,905,800
ร้อยละ
2.11
ลำดับ
9.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
MR. SWECHAK LOCHAYA
จำนวนหุ้น
12,555,000
ร้อยละ
1.9
ลำดับ
10.
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ
จำนวนหุ้น
12,335,682
ร้อยละ
1.87
 
A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์