วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริหารงานวิศวกรรม, การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การก่อสร้าง รวมทั้งการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

 
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • บริหารกระบวนการปฏิบัติการต่างๆ และโครงการอย่างเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
  • ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  • ทำความเข้าใจ และตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขององค์กร
  • เพิ่มความพึงพอใจต่อพันธมิตรขององค์กร
A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์