ความยั่งยืน

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

Greener Energy
9.11.64
1 ครั้ง

Our EPC / O&M business caters specifically towards the advancement of alternative energy usage in Thailand and neighbouring countries. We build solar farms and waste-to-energy power plants for our clients to help combat global climate change. So far we have contributed to over 890 Megawatts of alternative energy facilities established, and we are determined to continue to support this vital transition towards green energy.

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์