ความยั่งยืน

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

Recycling Metal Waste
9.11.64
1 ครั้ง

The nature of manufacturing precision metal parts, which uses CNC machining techniques, can produce a considerable amount of metal waste. Everyday, we do our best to tackle this inefficiency at the root by optimising production process and raw material usage to minimise metal scraps being produced. For the unavoidable metal waste, we carefully sort them into different grades, and recycle through partnering with local recycling companies. Each year approximately 1,000 tons of our metal scraps are being recycled, which reduces the requirement of new raw material extraction from Earth surface and decreases burden on the environment.

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์