ความยั่งยืน

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน

Giving Back
9.11.64
1 ครั้ง

We are a strong advocate in giving back to the society. At corporate level, we are a proud supporter of Social Innovation Foundation, which dedicates their work to uplifting the living standards for disables in Thailand. In the past 6 years, the foundation successfully created jobs for over 20,000 disables, an unprecedented outcome in Thailand. At an individual level, we empower employees with giving back spirits through ‘Asia Volunteer’ and ‘Home Town Development’ projects, which have helped the less fortunate throughout the country.

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์