ความยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีพอเพียง
15.2.65
1 ครั้ง

         บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม CSR โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อวิถีพอเพียง เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ (ไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต) เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้ของชุมชนและช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างลงสู่แหล่งน้ำดิบพื้นที่ใกล้เคียงในเขต อำเภอพานทอง และอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับนายไชยา สงวนพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งมีพื้นที่แปลงเกษตรติดกับบ่อเก็บน้ำของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ และรับซื้อผลผลิตมาจัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งมีผลการตอบรับเป็นอย่างดี

A2 TECHNOLOGIES CO., LTD. มีความประสงค์ในการจัดเก็บ นโยบายความเป็นส่วนตัว/คุกกี้ & นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์